elegantní byty s výhledy do zeleně - aktuálně volné dispozice 3+kk, 4+kk a 4+1 od 6 823 000 Kč vč. DPH

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti NATUM Jinonická, s.r.o., IČO 05767482, se sídlem Štefánikova 248/32, 150 00 PRAHA 5, Smíchov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti NATUM Jinonická, s.r.o.:

NATUM Jinonická s.r.o.
Štefánikova 248/32
150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel: + 420 774 800 218
e-mail: info@natum.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb Správce, zejména prodejci,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.